Kjøpe eiendom

Eiendomsmarkedet på Den franske Riviera er meget uoversiktelig og aktørene mange. I fylket Alpes Maritimes er det ca 1600 eiendomsmeglere som for det meste jobber svært lokalt og helst kun på fransk. AAA Riviera vil som eiendomsmegler skille seg ut fra andre ved at når vi påtar oss et oppdrag, står vi helt og holdent på vår norske oppdragsgivers side og ivaretar dennes særskilte interesser. Dette gir seg utslag i såvel rådgivningsarbeidet, i prisforhandlingene som i kontraktsinngåelsen. På grunn av vår uavhengige stilling, spesialisering i retning av norske kunder og vår høye servicegrad, er vi unike og dedikerte til å gjøre en solid jobb for våre landsmenn. Vi genererer for kjøpere et uvanlig høyt antall eiendomsalternativer mens vi for selgere, søker et bredt utvalg potensielle lokale og internasjonale kjøpere. Dette bidrar sterkt til å øke sjansene for å gjøre den beste bolighandelen.

SØKEPROSSESSEN - AAA Riviera sitter inne med omfattende regional markedskunnskap. Vi hjelper deg å definere ditt behov, unngå fallgruber, velge "riktig" område og sørge for at du ikke betaler for høy pris. (Uavhengige takstmenn er et lite kjent begrep i Frankrike). Det er først og fremst på basis av dine spesifikke søkekriterier, kombinert med våre råd basert på egen erfaring fra det å bo og jobbe på Rivieraen (hensyn til sikkerhet, adkomst, trafikk, miljø, trivsel m.m.), at vi finkjemmer markedet og skaper stor bredde i søkeprossessen.  Når vi etter en "screening"-prosess sitter igjen med håndplukkede objekter vi er fornøyde med, gir vi deg en tilbakemelding. Hvis du på grunnlag av det forelagte vil gå videre, avtaler vi tidspunkt for visninger og sammen går vi gjennom hele visningsrunden.

VED KJØP - Vi står på din side i prisforhandlingene. Det er viktig å være klar over at man i Frankrike kjøper en bolig "som den er". Vi kan ved behov, og for kjøpers regning, få kvalifiserte fagfolk til å gjennomgå eiendommens tekniske kvalitet. Videre vil vi, hvor dette føles relevant, undersøke forholdene rundt eiendommen på byplanleggerens kontor. Vi følger opp kontraktsinngåelsen helt frem til fullbyrdelse av skjøte hos notaren*. Dette inkluderer også analyse av franske sivilrettslige, skattemessige og arverettslige forhold, slik at du er i stand til å treffe veloverveide beslutninger om hvorledes du best inntar eierskapet.

Om ønskelig kan vi tilby finansieringsbistand i franske eller skandinaviske banker. Vi er behjelpelige med tegning av ulike abonnement (forsikring, vann, gass, elektrisitet, telefon, internett, opprettelse av lokal bankkonto osv.).

* Notar: Et obligatorisk ledd ved ethvert eiendomskjøp i Frankrike. Notaren registrerer kjøp og salg av eiendommen og fremskaffer skjøtet. Vedr. honorar til notar: se rubrikk kjøpsprosessen

NYBYGG - Vi har laget en oversikt over nybygg i de mest aktuelle områdene på Den franske Riviera, slik at du som potensiell kjøper kan få innsikt i alt som vedrører nybygg : pris, beliggenhet, stil osv. Nybyggprogrammene tilbys til entreprenørpris.

HONORAR TIL AAA RIVIERA - For våre tjenester fra A til Å tilknyttet boligsøk og -kjøp er vårt honorar 3000 euro + 1,75% av kjøpesummen (pluss 20% mva). Honorar til AAA Riviera betales kun etter at kjøpskontrakten er undertegnet hos notaren. Uten et fullbyrdet kjøp, tar vi ingen betaling fra vår oppdragsgiver (”no cure, no pay”).

Ved kjøp av nybygg avtales honoraret særskilt. Honorar for øvrige tjenester (renovering, vedlikehold osv.) avtales spesielt.

SALGSPROSSESSEN – Utover å følge de krav og normer fransk eiendomsmeglerlov stiller i salgsprosessen, vil AAA Riviera i tillegg yte høy skreddersydd service, på norsk. Vi forestår de nødvendige forberedelser i forhold til verdivurdering, lovpålagte diagnoser og prospektutarbeidelse. Videre står vi for selve markedsføringen der vi velger ut et nettverk med lokale, nasjonale og internasjonale meglere til å bistå med salgsfremmende aktivitet og reklame innen ulike utvalgte medier.  Vi vil tilrettelegge visningene, være en aktiv partner i forhandlingene, redigere den formelle salgskontrakten og bistå helt frem til overdragelse og oppgjør. Videre besørger vi avvikling av alle abonnement, forsikringer m.m.

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree