SELGE EIENDOM

For de fleste mennesker representerer eiendom hoveddelen av ens formue. Når man planlegger å selge er derfor valg av eiendomsmegler en meget viktig beslutning. Et velrenomert meglernavn er betryggende, en god beliggenhet er fordelaktig og meglerens erfaring er viktig. Vi er overbevist om at et fjerde element er det mest essensielle av alle; nemlig det menneskelige. Man må velge den personen og teamet man har tillit til og som føles riktig for en selv. Det må være et team med taletfulle mennesker på alle plan, det være seg på det tekniske, kommersielle, markedsmessige, administrative og juridiske; et tillitsvekkende team med resultater å vise til.

AAA Rivieras multi-disiplinære team med bred erfaring og kunnskap vil beskytte dine personlige interesser med dedikert kompetanse og entusiasme. Utover det å tilrettelegge eiendommen for salg har vi det finansielle ansvaret for å nå ut til lokale og internasjonale kjøpere via skreddersydd annonsering i media og portaler i Frankrike og Europa ellers.

I vår filosofi er ingen kunde liten. Vi er virkelig dedikert ethvert oppdrag. Imidlertid har vi valgt å begrense antall oppdrag for å kunne tilby førsteklasses personlig service kombinert med god kunnskap om de eiendommene vi skal selge. Vårt mål er å være den foretrukne partner for eiendomstransaksjoner på Den franske riviera, og vår stolthet er de mange anbefalninger vi får.


SALGSPROSESSEN

Utover å stramt følge de krav og normer fransk eiendomsmeglerlov stiller i salgsprosessen, vil AAA Riviera i tillegg yte høy skreddersydd service, på norsk. Vi forestår de nødvendige forberedelser i forhold til verdivurdering og administrerer de lovpålagte diagnoser/kontroller av eiendommen. Videre står vi for fotografering og flerspråkelig prospektutarbeidelse. Vi står vi for selve markedsføringen der vi velger ut et nettverk med lokale, nasjonale og internasjonale meglere til å bistå med salgsfremmende aktivitet og reklame innen ulike utvalgte medier.  Vi tilrettelegger visningene, er en aktiv partner i forhandlingene, redigerer den formelle salgskontrakten og bistår helt frem til overdragelse og oppgjør via notar. Videre besørger vi avvikling av alle abonnement, forsikringer m.m.

By clicking on "I agree", you authorize the use of cookies to ensure you get the best experience on this website.

Learn more I agree